20 Ιαν 2013

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Ένταξη, όχι καταστολή για τους ρομά

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τις εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει η στοχοποίηση των Ρομά από την Κυβέρνηση. Όλοι/ες παγώσαμε με τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π.Τατούλη, που ακολούθησε τη ναζιστικής έμπνευσης λογική της συλλογικής ευθύνης, ζητώντας τη διάλυση όλων των καταυλισμών των Ρομά. Γιατί όλα αυτά; Να θεωρήσουμε τυχαία την εξόρμηση τεράστιας αστυνομικής δύναμης στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες; Τα ευρήματα της αστυνομίας ήταν ανάλογα με την αστυνομική επιχείρηση ή μήπως ήταν πενιχρά έως μηδαμινά; Και τελικά η καταστολή είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης μίας ευπαθούς κοινωνικής ομάδας ή το μόνο που τελικά επιτυγχάνει είναι η όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων και η περαιτέρω περιθωριοποίηση των ομάδων αυτών; Σε μία ευνομούμενη Πολιτεία αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να δίνονται λύσεις προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης και όχι της καταστολής. Τα ζητήματα των Ρομά αντιμετωπίζονται χρόνια σαν «καυτή πατάτα» που όλοι θέλουν να αποφύγουν. Η ενδεδειγμένη λύση δεν μπορεί να είναι η «εξαφάνισή» τους, η τρομοκράτηση και ο διωγμός, που ονειρεύονται οι κάθε λογής οπαδοί των εκκαθαρίσεων. Αν και όταν υπάρχει παραβατικότητα, θα πρέπει πρώτα απ΄ όλα να αντιμετωπίζεται με την πρόληψη μέσω της καταπολέμησης των συνθηκών που την ευνοούν και φυσικά να αποδίδονται οι ευθύνες που τους αντιστοιχούν στους παραβάτες και μόνο. Να μην θεωρούνται εκ των προτέρων όλοι ένοχοι. Διότι οι Ρομά συμπολίτες μας έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εργασία στην παιδεία, στη στέγη και στην υγεία, όπως όλοι μας. Ως Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουμε: • Να υπάρξει συγκεκριμένη κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να λυθούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά. • Να κινηθούν ταχύτερα οι διαδικασίες εξειδίκευσης του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για τους Ρομά σε επίπεδο Περιφερειών, ούτως ώστε να προκηρυχθούν το συντομότερο δυνατό τα έργα, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό έστω και καθυστερημένα τη διαθέσιμη κοινοτική χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών Ταμείων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ. Να λειτουργήσουν ταυτόχρονα οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν. • Να βρεθεί νομική φόρμουλα που να δίνει τη δυνατότητα στην Πολιτεία να παρέμβει για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης και να εξασφαλίσει στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και για τους αλλοδαπούς Ρομά χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. • Να παύσει κάθε βίαιη έξωση των Ρομά, είτε άμεση είτε έμμεση και κάθε είδους εκτόπισή τους, χωρίς να έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος μετεγκατάστασης υπό συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης με έγκαιρη ενημέρωσή τους. • Να εξασφαλιστεί πρόσβαση για όλα τα μέλη της κοινότητας των Ρομά (Έλληνες και αλλοδαπούς) σε: o υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής, o εκπαίδευση, με ταυτόχρονη κατάργηση των σχολείων «γκέτο», o υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας στους υφιστάμενους καταυλισμούς που συνοδεύεται από την απαραίτητη κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία, o απασχόληση με την εφαρμογή προγραμμάτων για τη σταδιακή ένταξη των Ρομά σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας και απομάκρυνσης τους από ρυπογόνες δραστηριότητες, επικίνδυνες και για τους ίδιους. Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της ανακύκλωσης, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και στους ίδιους τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. Ενίσχυση και εξειδίκευση δεξιοτήτων και εμπειριών που ήδη έχουν, όπως σε αγροτικές εργασίες και στο εμπόριο. Η Θεματική Ομάδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Περισσότερες πληροφορίες: Νίκος Μυλωνάς: 6972530290 Χάρις Κατσούλη: 210 3306301(112) Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

9 Ιαν 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ):Δεύτερη ευρωκαταδίκη Ελλάδας για ρατσισμό λόγω σχολείου-γκέτο για Ρομά Ασπροπύργου

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) εκφράζει τη μεγάλη ικανοποίησή του για τη ομόφωνη καταδίκη της Ελλάδας στις 11 Δεκεμβρίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην Υπόθεση Σαμπάνη και Λοιποί. Η απόφαση αφορούσε τη δεύτερη για το ίδιο θέμα προσφυγή με αριθμό 59608/09 που υποβλήθηκε στο ΕΔΔΑ από το ΕΠΣΕ για λογαριασμό 98 παιδιών και 42 γονέων Ρομά του (τότε) καταυλισμού στο Ψάρι Ασπροπύργου.

Η Ελλάδα, κατά το ΕΔΔΑ, παραβίασε το Άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σε συνδυασμό με το Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 1 (δικαίωμα στην εκπαίδευση) της ΕΣΔΑ. Η υπόθεση αφορά την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά από τον καταυλισμό αυτό στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου. Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε πως δεν υπήρξε καμιά σημαντική αλλαγή μετά την πρώτη ανάλογη καταδίκη της Ελλάδας, στις 5 Ιουνίου 2008, στην Υπόθεση Σαμπάνης και Λοιποί κατά Ελλάδας (http://www.nsk.gov.gr/webnsk/pdf.jsp?fileid=1330929). Η Ελλάδα, κατά το ΕΔΔΑ, δεν έλαβε υπόψη της τις ειδικές ανάγκες των παιδιών Ρομά στο Ψάρι ως μέλη μιας μειονεκτούσας ομάδας και πως η λειτουργία μεταξύ 2008 και 2010 του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου στο οποίο φοιτούσαν μόνο παιδιά Ρομά αποτελούσε διάκριση σε βάρος των προσφευγόντων. Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 46 (υποχρεωτική ισχύς και εκτέλεση των αποφάσεων) της ΕΣΔΑ, το ΕΔΔΑ συνιστά στην Ελλάδα να μετεγγράψει σε άλλα δημόσια σχολεία όσα αιτούντα παιδιά είναι ακόμα σε σχολική ηλικία και να εγγράψει όσα αιτούντα παιδιά είναι πια ενήλικα σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η απόφαση στα γαλλικά είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΔΔΑ http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-115169, ενώ το δελτίο τύπου επισυνάπτεται.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ΕΔΔΑ περιλαμβάνει στην απόφαση το ακόλουθο απόσπασμα σχετικής επιστολής του Δημάρχου Ασπροπύργου στο Υπουργείο Παιδείας στις 26 Σεπτεμβρίου 2008, η οποία επιβεβαιώνει το ρατσιστικό κίνητρο της δημιουργίας του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου ως σχολείου-γκέτο:

«Την ίδρυση του 12ου Δημοτικού Σχολείου, δεν την επέβαλε καμιά διάθεση της Δημοτικής Αρχής ή των Πολιτών του Ασπρόπυργου, για ρατσιστικό διαχωρισμό των αθιγγανόπαιδων, από τους άλλους μαθητές των Σχολείων. Την καθιστά αδήριτη αναγκαιότητα, η επιλογή της νομαδικής ζωής, από τους ίδιους τους σκηνίτες αθίγγανους. Η διαβίωσή τους, εν μέσω των σκουπιδότοπων που οι ίδιοι δημιουργούν, η αδιαφορία τους, σε ό,τι έχει σχέση με τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, και κυρίως η εμμονή τους στις έκνομες δραστηριότητες, που εκδηλώνονται -πρωτίστως-, σε βάρος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων αλλά και του συνόλου των κατοίκων του Ασπρόπυργου. (…) Και μετά από όλα αυτά, [τα παιιδά Ρομά] έχουν και την απαίτηση να μοιράζονται τα ίδια διδακτήρια με τους υπόλοιπους μαθητές του Ασπρόπυργου, μεγάλο ποσοστό των οποίων ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ή είναι παιδιά οικονομικών μεταναστών!»

Το ΕΠΣΕ σημειώνει πως το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου συνεχίζει να λειτουργεί ως σχολείο-γκέτο για τους Ρομά μέχρι σήμερα, παρ’ ότι οι η κοινότητα Ρομά, μετά την παράνομη έξωσή της τον Αύγουστο 2010 από τη Δήμο Ασπροπύργου, κατοικεί σήμερα σε άλλη συνοικία του Ασπροπύργου, στο Σοφό, η οποία υπάγεται στη σχολική περιφέρεια του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου. Σε αυτό το σχολείο πρέπει να ενσωματωθούν οι μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό που κάτω από αντίξοες συνθήκες έδωσε συνεχή δείγματα αφοσίωσης στο έργο του και προσπάθησε να βοηθήσει τους Ρομά πολύ πέρα από όσα έχουν υποχρέωση ως εκπαιδευτικοί.

Ο Εκπρόσωπος του ΕΠΣΕ Παναγιώτης Δημητράς δήλωσε: «Η καταδίκη για δεύτερη φορά για το ρατσιστικό διαχωρισμό των παιδιών Ρομά σε σχολείο-γκέτο στον Ασπρόπυργο, ούτε 30 λεπτά μακριά από το Υπουργείο Παιδείας και τη Βουλή των Ελλήνων, αποτελεί καταδίκη όλων των Υπουργών Παιδείας από το 2008 μέχρι σήμερα (Ευριπίδης Στυλιανίδης, Άρης Σπηλιωτόπουλος, Άννα Διαμαντοπούλου και Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος) και των αρμόδιων Υφυπουργών κατά την ίδια περίοδο που γνώριζαν καλά την κατάσταση και ανέχθηκαν την αντισυνταγματική λειτουργία του σχολείου-γκέτο. Αποτελεί επίσης καταδίκη όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν ή ήσαν αξιωματική αντιπολίτευση κατά την ίδια περίοδο (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ), γνώριζαν επίσης την κατάσταση και δεν φρόντισαν να ληφθούν οι σωστές κυβερνητικές αποφάσεις ή να ελεγχθούν όπως έπρεπε οι κυβερνήσεις που παρανομούσαν. Αποτελεί καταδίκη της δικαιοσύνης η οποία διερεύνησε σχετική έγκληση του ΕΠΣΕ για λογαριασμό των προσφευγόντων στο ΕΔΔΑ με τα ίδια ακριβώς στοιχεία και αποφάνθηκε πως δεν υπήρχε διάκριση από πλευράς Δήμου Ασπροπύργου, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής και Υπουργείου Παιδείας, αλλά πιθανότατα ψευδορκία μου για την οποία τώρα διώκομαι! Αποτελεί επίσης καταδίκη του Συνηγόρου του Πολίτη ο οποίος ενώ στην αρχή ανέδειξε την παρανομία των αρχών, όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 2009 σταμάτησε κάθε ενέργεια και όταν κλήθηκε να καταθέσει στα πλαίσια της δικογραφίας κατέθεσε ψευδώς στις 12 Ιουλίου 2011 πως ‘υπάρχει συνεργασία για τη σταδιακή ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά της περιοχής σε διάφορα σχολεία’, δήλωση στην οποία βασίστηκε η εισαγγελική αρχή για να αρχειοθετήσει την έγκληση. Ως ΕΠΣΕ θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την άρση κάθε διάκρισης σε βάρος των Ρομά της κοινότητας αυτής (και κάθε άλλης) και την τιμωρία από τη δικαιοσύνη και το Ειδικό Δικαστήριο όλων των παρανομησάντων, για την οποία υποβάλαμε ήδη αίτημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...