26 Ιουν 2010

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τους τσιγγάνους της Αταλάντης

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αριθμ Πρωτ: 125601/16280/2010

Πληροφορίες
Ανδριανή Παπαδοπούλου
Τηλ.: 2107289630
Ευάγγελος Τσακιράκης
Τηλ.: 2107289809
Φαξ.: 210 7289643
Προς τον
Δήμαρχο Αταλάντης
Κύριο Γεώργιο Σκαμπερδόπουλο
ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ,
35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ


Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των εκ των νόμων 3094/2003 και 3304/2005 αρμοδιοτήτων του, διερευνά την υπ’ Φ 125601 με αρ. πρωτ. 5798/15.3.2010 αναφορά σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των τσιγγάνων που κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σας καθώς και για το σχεδιαζόμενο μέρους της υπηρεσίας σας πρόγραμμα μετεγκατάστασής τους .

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το περιεχόμενο της ως άνω αναφοράς, στον Δήμο Αταλάντης υπάρχει καταυλισμός Ελλήνων τσιγγάνων οι οποίοι ζουν υπό άθλιες συνθήκες. Ωστόσο στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής ελλήνων τσιγγάνων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 8419/10.2.2009 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν εκδοθεί 108 αποφάσεις δανείων που αφορούν ισάριθμες οικογένειες δημοτών ή και μονίμων κατοίκων του νομού Φθιώτιδας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έκδοση 14 επιπλέον αποφάσεων. Συγκεκριμένα για το Δήμο Αταλάντης η πληροφορία που λάβαμε είναι ότι εγκρίθηκαν 10 δάνεια εκταμιεύτηκαν 3 και εκκρεμεί η εκταμίευση των υπολοίπων.
Παράλληλα φαίνεται ότι με την υπ’ αρ 11/2008 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αταλάντης, κρίθηκε απαραίτητη η μετεγκατάσταση αγνώστου ακόμη στην Αρχή αριθμού τσιγγάνων και συνεπώς, η δημιουργία υποδομών σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου σας, στην περιοχή «Δύρλα» για το σκοπό αυτό. Το κόστος των έργων αυτών φαίνεται ότι εκτιμήθηκε ότι ανέρχεται στο ύψος των 340.000 ευρώ. Το εν λόγω επιχειρησιακό σχέδιο φαίνεται ότι έλαβε έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όμως, όπως υποστηρίζεται στην αναφορά, εάν η διαδικασία χορήγησης στεγαστικών δανείων εφαρμοζόταν κανονικά δεν θα υπήρχε λόγος δημιουργίας χώρου μετεγκατάστασης, πόσο μάλλον όταν ο προτεινόμενος για μετεγκατάσταση χώρος κρίνεται από τους ίδιους τους τσιγγάνους ως ακατάλληλος για την δημιουργία οικισμού λόγω της ιδιαίτερης απόστασης του από τον αστικό ιστό της πόλης (δυσχερώς προσβάσιμο) αλλά και λόγω της ποιότητας του εδάφους καθώς υποστηρίζουν ότι είναι «οικόπεδο-χαβούζα». Οι εν λόγω κάτοικοι θεωρούν επίσης ότι το προαναφερόμενο ποσό θα μπορούσε να διατεθεί πιο αποτελεσματικά για μακροπρόθεσμη και βέλτιστη λύση του προβλήματος των αστέγων του Δήμου σας, αντί της δημιουργίας ενός οικισμού με τα χαρακτηριστικά «γκέτο» κατά τους ισχυρισμούς τους και με «αμφιβόλου ποιότητας έργα υποδομών».
Επιπλέον στην ίδια αναφορά επισημαίνεται ότι σήμερα, με την υφιστάμενη κατάσταση στο καταυλισμό, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τη φοίτηση των παιδιών των τσιγγάνων, που ενώ κατ’ αρχήν εγγράφονται στα σχολεία της περιοχής δεν συνεχίζουν την φοίτηση.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο εν λόγω καταυλισμός υπάγεται διοικητικά στο Δήμο σας και τα άτομα που διαβιούν σε αυτόν φαίνεται ότι είναι στην πλειονότητά τους δημότες σας, παρακαλούμε στο πλαίσιο των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων της Αρχής να μας γνωρίσετε :
Α) το περιεχόμενο της υπ’ αρ. 11/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης (αποστέλλοντας αντίγραφό της στην Αρχή μας).
Β) τι γνωρίζετε για τα εκκρεμή στεγαστικά δάνεια και κατά πόσο η χορήγηση αυτών θα έδινε λύση στο πρόβλημα των άστεγων τσιγγάνων της περιοχής (δηλαδή πόσα άτομα θα κάλυπτε και πόσα άτομα θα χρειάζονταν περαιτέρω βοήθεια).
Γ) το ύψος των κονδυλίων που ενδεχομένως έχουν χορηγηθεί στο Δήμο σας στο πλαίσιο του προγράμματος της οικιστικής αποκατάστασης των Ρομά της περιοχής σας και τι στοιχεία (εγκριτικές πράξεις κλπ) διαθέτετε αναφορικά με την αξιοποίηση αυτών.

Δ) τις τυχόν σχετικές προτάσεις και μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί από το Δήμο σας, μέσω της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος μετεγκατάστασης για τους τσιγγάνους της τοπικής σας αρμοδιότητας (αποστέλλοντας αντίγραφά τους στην Αρχή μας).
Επιπλέον, όσον αφορά τον συγκεκριμένο πληθυσμό τσιγγάνων που κατοικούν στο Δήμο σας, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε :
Α) εξ ολοκλήρου του πληθυσμού, πόσοι και ποιοι είναι οι σκηνίτες,
Β) πόσοι και ποιοι ανήκουν στην κατηγορία μετακινούμενου πληθυσμού λόγω εργασίας (και, ενδεχομένως, έχουν μόνιμη και σταθερή κατοικία αλλού),
Γ) πόσοι και ποιοι από τους παρανόμως διαμένοντες είναι αλλοδαποί ή απροσδιορίστου ιθαγενείας και πόσοι είναι έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο Δήμο
Δ) πόσοι και ποιοι είναι μονίμως εγκατεστημένοι και τι προβλήματα στέγασης αντιμετωπίζουν.
Οι ως άνω πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου, στο πλαίσιο των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων μας, να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα για το ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του ευάλωτου αυτού πληθυσμού ώστε να ακολουθήσουν σχετικές ενέργειες και προτάσεις μας. Το στόχο αυτό θα βοηθούσε αν, παράλληλα με την απογραφή των προσώπων, γινόταν και καταγραφή του τύπου εγκατάστασής τους (μόνιμη/προσωρινή, σε ιδιόκτητο χώρο, σε καταπατημένο δημόσιο/ιδιωτικό χώρο), αλλά και της μορφής στέγασης αυτών (σκηνή, παράπηγμα από ευτελή υλικά, σταθερό κτίσμα, κτλ.).
Παρακαλείται, επίσης, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Φωκίδας, στην οποία κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, να μας ενημερώσει αρμοδίως εγγράφως για τις διαπιστώσεις της και τις τυχόν ενέργειές της κατόπιν διενέργειας σχετικής αυτοψίας.
Αναμένοντας την εντός ευλόγου χρόνου έγγραφη απάντησή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Οι συνεργάτες μας παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
Με τιμή

Βασίλης Καρύδης και Ευαγγελία Κ.Μπαλλά
Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη


Κοινοποίηση:


1. Ν.Α.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΙΝΙΑΝΩΝ 2, 35100, ΛΑΜΙΑ

2. ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΘΕΩΝ 27, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
35006 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

3. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ 27,
10183 ΑΘΗΝΑ
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

23 Ιουν 2010

Η Φανί Αρντάν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Ρομά

πηγή: http://lamianews.blogspot.com
23.6.10

Με ένα νέο ψήφισμα, μία μικρού μήκους ταινία και μία λαμπρή ηθοποιό τη Γαλλίδα Φανί Αρντάν, το Συμβούλιο της Ευρώπης επιχειρεί να δώσει νέα ώθηση στην εκστρατεία του για τα δικαιώματα "του αταίριαστου λαού" των Ρομά [...]


"Dosta" που στα σλάβικα σημαίνει "Αρκετά", είναι το όνομα που έχει δώσει το ΣτΕ στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης υπέρ των τσιγγάνων, που αποτελούν τη σημαντικότερη μειονότητα στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης, αφού φθάνουν τα 12 εκατομμύρια.

Με ψήφισμα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΣτΕ, οι βουλευτές αναγνωρίζουν ότι παρ' όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει έως σήμερα τα αποτελέσματα σχετικά με την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των Ρομά είναι πενιχρά. Ζητούν από τα κράτη-μέλη τη λήψη πρόσθετων μέτρων κατά των διακρίσεων, καλύτερη πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, την καταδίκη των καταναγκαστικών στειρώσεων, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με πρόσβαση σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, την προστασία των καταυλισμών από επιθέσεις , πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Με την ευκαιρία συνέντευξης τύπου, σε μία κατάμεστη αίθουσα, η μεγάλη γαλλίδα ηθοποιός εξήγησε στα διεθνή ΜΜΕ, την απόφασή της να γίνει η ανάδοχος του προγράμματος "Ντόστα". "Το πρόβλημα των τσιγγάνων που ζουν στην Δυτική Ευρώπη" είπε, " με ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ και πολύ καιρό. Νοιώθω βαθιά αγάπη γι αυτόν τον αταίριαστο λαό που αρνείται να μπει σε καλούπια, ενώ παράλληλα νοιώθω βαθιά ενοχλημένη από την αδικία απέναντί τους όταν μάλιστα είναι θεσμοθετημένη ".

"Οι κοινωνίες μας" είπε, " ξεχειλίζουν από βεβαιότητες και δόγματα, είναι χωρισμένες σε κοινωνικά στρώματα και επικρατεί το λεγόμενο "πολιτικά ορθό". Είναι ένας καταστροφικός τρόπος λειτουργίας γιατί εξαλείφει κάθε διαφορετικότητα και πολλαπλότητα απόψεων στις τέχνες, στο σχολείο στην εκπαίδευση".

Όπως είπε, μέσω της παγκοσμιοποίησης, με τους νόμους και τους κανόνες, προσπαθούμε να ταιριάξουμε τους πάντες στο ίδιο πακέτο, φοβούμαστε ο,τι διαφορετικό και ο φόβος είναι ο,τι χειρότερο, σε όλες δε τις μορφές ρατσισμού η συμπεριφορά μας υπακούει στον φόβο και την ανοησία.

Τα μηνύματα αυτά η Φανί Αρντάν προσπάθησε να περάσει με την μικρού μήκους ταινία που γύρισε με μία κοινότητα τσιγγάνων στην Ιταλία και που έχει τίτλο "Χίμαιρες Απούσες".

Η επίσκεψη της Φανή Αρντάν στο Συμβούλιο της Ευρώπης ολοκληρώθηκε με παρέμβασή της στο ημικύκλιο το οποίο σε αντίθεση με την αίθουσα τύπου ήταν εντυπωσιακά άδειο. Μη διστάζοντας να σχολιάσει "το ερημικό περιβάλλον" αρνήθηκε να απευθύνει "στα κενά βουλευτικά έδρανα" την ομιλία που είχε ετοιμάσει και περιορίσθηκε να διαβάσει απόσπασμα επιστολής του μουσικού Franz List που μιλάει για την "αξιοπρέπεια, δύναμη και ελευθερία του τσιγγάνικου λαού που μετατρέπονται σε θαυμάσια τέχνη ".

Έκλεισε με υψωμένη την πυγμή στο άδειο ημικύκλιο, όπου αντήχησε η δυνατή φωνή της : "Ντόστα για την αδικία, την ταπείνωση, την άγνοια και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων". Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

13 Ιουν 2010

Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών κ Ραγκούση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΔΜ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: office@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12 Ιουνίου 2010

Επιστολή σε Υπουργό Εσωτερικών για «απαρτχάιντ»
για τους Ρομά σε Μελιγαλά – Αταλάντη

Η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) και το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) δημοσιοποιούν σήμερα την ακόλουθη επιστολή που έστειλαν στις 10 Ιουνίου 2010 στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση. Στην επιστολή αυτή καταγγέλλουν τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στον παράνομα δημιουργηθέντα από την πολιτεία οικισμό για τους Ρομά του Μελιγαλά Μεσσηνίας και το σχεδιαζόμενο το ίδιο παράνομα οικισμό για τους Ρομά της Αταλάντης Φθιώτιδας. Πρόκειται για δύο παραδείγματα «θεσμοθετημένου απαρτχάιντ», όρο που χρησιμοποίησε πρώτη η Josephine Verspaget, Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους Ρομά/Τσιγγάνους, κλείνοντας την τριήμερη παραμονή της Ομάδας τον Ιούνιο 2001 στην Αθήνα. ΕΠΣΕ και ΕΟΔΜ υπενθυμίζουν πως, από τότε, η Ελλάδα καταδικάστηκε δύο φορές μέσα σε πέντε χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) για τις συνεχιζόμενες άθλιες συνθήκες διαβίωσης δεκάδων χιλιάδων Ρομά και τις εκατοντάδες παράνομες αναγκαστικές εξώσεις. σας παρακαλούμε να παρέμβετε άμεσα για να ματαιωθεί η προγραμματισμένη μετεγκατάσταση και αντί για αυτή να προγραμματισθεί η κατασκευή οικισμού στο χώρο του ΟΕΚ στην Αταλάντη. ΕΟΔΜ και ΕΠΣΕ παρακαλούν τον Υπουργό να δώσει εντολή για την άμεση εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης για τους Ρομά στην Αταλάντη και στο Μελιγαλά, στους χώρους όπου σήμερα κατοικούν, καθώς και για τον προγραμματισμό μόνιμης εναλλακτικής ανθρώπινης στέγασης των Ρομά κοντά στην πόλη του Μελιγαλά. Στην επιστολή περιλαμβάνετε σχετικό φωτογραφικό υλικό.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΔΜ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: office@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/

Κύριο Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τηλ.: 2131313506 Fax: 2103641048 e-mail: ypourgos@ypes.gov.gr

10 Ιουνίου 2010

Θέμα: «Απαρτχάιντ» για τους Ρομά σε Μελιγαλά - Αταλάντη

Κύριε Υπουργέ

Όπως ίσως γνωρίζετε, η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) και το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), συχνά σε συνεργασία μεταξύ τους όπως και με διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), ασχολούνται με θέματα δικαιωμάτων των Ρομά στην Ελλάδα από το 1996.

Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, η ΕΟΔΜ, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διεξάγει έρευνα και συντάξει έκθεση για τις δράσεις στην Ελλάδα που στοχεύουν στη βελτίωση της επίδρασης των πολιτικών και των προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια προγράμματος που συντονίζει στο ευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά (ERRC). Επίσης, όπως γνωρίζετε, στις 25 Μαΐου 2010, δημοσιοποιήθηκε η δεύτερη μέσα σε πέντε χρόνια καταδίκη της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) μετά από τη συλλογική προσφυγή Διεθνές Κέντρο για τη Νομική Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (International Centre for the Legal Protection of Human Rights, INTERIGHTS) εναντίον Ελλάδας για τις συνεχιζόμενες άθλιες συνθήκες διαβίωσης δεκάδων χιλιάδων Ρομά και τις εκατοντάδες παράνομες αναγκαστικές εξώσεις (επισυνάπτεται σχετικό δελτίο τύπου). Το ΕΠΣΕ συνεργάστηκε με το INTERIGHTS στην υποβολή της συλλογικής προσφυγής και θα ενημερώσει τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκτέλεση της απόφασης αυτής της ΕΕΚΔ.

Στα πλαίσια των δράσεων αυτών, ΕΟΔΜ και ΕΠΣΕ έχουν επισκεφθεί κατά τον τελευταίο μήνα περί τις 35 κοινότητες Ρομά, οι περισσότερες από τις οποίες ζουν κάτω από τις απαράδεκτες συνθήκες που οδήγησαν στην καταδίκη από την ΕΕΚΔ. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε λεπτομερειακά για αυτές. Στην παρούσα επιστολή, όμως, επικεντρωνόμαστε σε δύο κοινότητες για τις οποίες η τοπική αυτοδιοίκηση με την έγκριση και χρηματοδότηση του υπουργείου σας, σχεδίασε και σε μιαν περίπτωση υλοποίησε, παράνομη μεταστέγαση Ρομά σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς έστω την κατασκευή σε αυτές των προβλεπόμενων και από την ελληνική νομοθεσία υποδομών. Στην ουσία, η ελληνική πολιτεία σχεδίασε την «εξορία» αυτών των προφανώς ανεπιθύμητων Ρομά από τις αντίστοιχες πόλεις σε περιοχές όπου θα ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες «απαρτχάιντ».

Τον όρο αυτό χρησιμοποίησε πρώτη η Josephine Verspaget, Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους Ρομά/Τσιγγάνους, κλείνοντας την τριήμερη παραμονή της Ομάδας τον Ιούνιο 2001 στην Αθήνα, η οποία περιλάμβανε επισκέψεις σε καταυλισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι (Ολυμπιακό Στάδιο) και τα Σπάτα. Μετά την επίσκεψη στον οικισμό των Σπάτων (5 χμ μακριά από το τελευταίο σπίτι της πόλης, μέσα σε ορεινή περιοχή, χωρίς ρεύμα και τρεχούμενο νερό και χωρίς πρόσβαση τότε των παιδιών σε σχολείο), η υπεύθυνη του Συμβουλίου της Ευρώπης δήλωσε στα ΜΜΕ: «υπάρχουν συνθήκες θεσμοθετημένου απαρτχάιντ για πολλούς Ρομά, όταν τους εγκαθιστούν διά της βίας σε χωριστές περιοχές μακριά από την υπόλοιπη κοινωνία. Ακόμα και ο Συνήγορος του Πολίτη συμφώνησε ότι η εγκατάσταση των Ρομά σε τέτοιες περιοχές, όπως στα Σπάτα, σε εφαρμογή του άρθρου 3.1 υπουργικής απόφασης του 1983, αποτελεί μορφή θεσμοθετημένου απαρτχάιντ». (http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/articles/pr01_20_09_01.rtf).

Σήμερα, λοιπόν, στο Μελιγαλά Μεσσηνίας, οι οικογένειες Ρομά μετεγκαταστάθηκαν πριν τρία χρόνια από συνοικία της πόλης σε περιοχή περίπου 2 χμ μακριά από αυτή. Εκεί, η πολιτεία έκτισε οκτώ τσιμεντένιες βάσεις για να μεταφέρουν τις παράγκες τους οι Ρομά, αντί να τους παράσχει αξιοπρεπείς οικίες όπως σε άλλες περιοχές της χώρας και όπως τους είχε υποσχεθεί («λυόμενα»). Έκτισε ένα συγκρότημα κοινόχρηστων χώρων υγιεινής και ένα πέτρινο κτίριο πολλαπλών χρήσεων (και με τζάκι!) που όμως είναι ημιτελές και εγκαταλειμμένο. Φυσικά δεν υπάρχει παροχή ρεύματος και νερού εκτός από τον κοινόχρηστο χώρο με αποτέλεσμα να έχουν κάνει οι Ρομά επικίνδυνες συνδέσεις για να παίρνουν ρεύμα. Ενδεικτικό δε της βούλησης της πολιτείας να «ξεφορτωθεί» τους Ρομά είναι πως δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο για να πηγαίνουν τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο στο οποίο πήγαιναν με τα πόδια όταν έμεναν μέσα στην πόλη πριν τη μετεγκατάσταση. Αντίθετα ο Δήμος διαθέτει ταξί για άλλα παιδιά: http://www.meligala.gr/train.php.

Ανάλογο εγχείρημα επιχειρείται τώρα και στην Αταλάντη Φθιώτιδας. Υπάρχουν περί τις 25 οικογένειες που κατοικούν σε οικόπεδο του ΟΕΚ στις παρυφές της πόλης. Το λογικότερο θα ήταν ο ΟΕΚ να χτίσει για αυτές στο χώρο αυτό τις απαραίτητες υποδομές και οικίες για αξιοπρεπή διαβίωση, όπως με επιτυχία έκανε σε άλλες περιοχές της χώρας για τους Ρομά. Αντί για αυτό όμως, το υπουργείο σας έχει εγκρίνει χρηματοδότηση έργου για τη μετεγκατάστασή τους σε οικόπεδο που αγόρασε ο Δήμος σε απόσταση 2,2 χμ μακριά από το τελευταίο σπίτι της πόλης στο μέσο μιας ορεινής και δύσβατης περιοχής! Στο χώρο αυτό δημοπρατήθηκε η κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων για να μεταφέρουν τις παράγκες τους οι Ρομά (αντί να δοθούν αξιοπρεπείς οικίες όπως σε άλλες περιοχές της χώρας), ενός συγκροτήματος κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, αγωγού και δεξαμενής ύδρευσης, καθώς και ασφαλτόστρωση του δρόμου. Παροχή ρεύματος δεν προβλέπεται, ενώ είναι πιθανότατο πως δεν θα υπάρχει μεταφορά των παιδιών σε δημοτικό σχολείο. Ας σημειωθεί πως σήμερα το παρακείμενο στον καταυλισμό 1ο Δημοτικό Σχολείο αρνείται την εγγραφή των μαθητών Ρομά. Έτσι, τα παιδιά αυτά πήγαιναν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, στην άλλη άκρη της πόλης, για λίγες εβδομάδες μέχρι να σταματήσει αυθαίρετα η μεταφορά τους με λεωφορείο. Την παράνομη και ρατσιστική αυτή εγκατάσταση έχει καταγγείλει ακόμα και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, όπως και στο Συνήγορο του Πολίτη, η Ελένη Λαουτάρη, ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπεί τους θιγόμενους Ρομά και οργάνωσε την επίσκεψή μας στον καταυλισμό.

Κύριε Υπουργέ,

Έχοντας πλέον εξασφαλίσει εξουσιοδοτήσεις ενδιαφερόμενων Ρομά από τις δύο κοινότητες για την εκπροσώπησή τους σε θέματα εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης και ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση (είναι στη διάθεσή σας), σας παρακαλούμε να παρέμβετε άμεσα για να ματαιωθεί η προγραμματισμένη μετεγκατάσταση και αντί για αυτή να προγραμματισθεί η κατασκευή οικισμού στο χώρο του ΟΕΚ στην Αταλάντη. Παράλληλα, παρακαλούμε να δώσετε εντολή για την άμεση εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης για τους Ρομά στην Αταλάντη και στο Μελιγαλά, στους χώρους όπου σήμερα κατοικούν, καθώς και για τον προγραμματισμό μόνιμης εναλλακτικής ανθρώπινης στέγασης των Ρομά κοντά στην πόλη του Μελιγαλά.

Επισυνάπτουμε φωτογραφίες από τους σημερινούς καταυλισμούς και το χώρο μετεγκατάστασης στην Αταλάντη που βγάλαμε στις 19 και 23 Μαΐου 2010, σε Αταλάντη και Μελιγαλά αντίστοιχα.

Με τιμή

Ναυσικά Παπανικολάτου Παναγιώτης Δημητράς
Εκπρόσωπος ΕΟΔΜ Εκπρόσωπος ΕΠΣΕ


Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

ΕΟΔΜ - ΕΠΣΕ: Επισκέψεις σε καταυλισμούς Ρομά
– Μόνο ένα στα δέκα παιδιά πηγαίνει σχολείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΔΜ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)
Τ।Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά,
Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: office@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12 Ιουνίου 2010

Επισκέψεις σε καταυλισμούς Ρομά –
Μόνο ένα στα δέκα παιδιά πηγαίνει σχολείο

Η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) και το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) επισκέφθηκαν κατά το τελευταίο μήνα 35 κοινότητες στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (περιλαμβανόμενης της Κρήτης) και συγκέντρωσαν πληροφορίες για άλλες 10 κοινότητες στη Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα.

Βασικό αντικείμενο ήταν η καταγραφή της (μη) ισότιμης ένταξης των παιδιών Ρομά στην υποχρεωτική εκπαίδευση στα πλαίσια προγράμματος σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά (ERRC). Σε μερικές κοινότητες στην επίσκεψη μετείχε και το ERRC. ΕΟΔΜ, ΕΠΣΕ και ERRC επιβεβαίωσαν την εκτίμησή τους πως μόλις ένα στα δέκα παιδιά Ρομά ηλικίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης πηγαίνει σχολείο (ανεξάρτητα του αν και τι μαθαίνει εκεί) το Μάιο κάθε έτους.

Ήδη επισήμαναν στην Υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου 26 κοινότητες όπου απαιτείται παρέμβαση του Υπουργείου για την άρση από το Σεπτέμβριο 2010 του εκπαιδευτικού αποκλεισμού ή διαχωρισμού των παιδιών Ρομά που γίνεται με αποκλειστική ή κύρια ευθύνη της πολιτείας. Οι επισκέψεις θα συνεχιστούν και κατά το επόμενο δίμηνο.

Αναδημοσιεύονται στη συνέχεια άρθρα τοπικών ΜΜΕ για τις επισκέψεις ΕΟΔΜ και ΕΠΣΕ σε Λαμία, Ανθήλη και Αταλάντη στη Φθιώτιδα καθώς και σε Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου και Νεροκούρου Δήμου Ελευθέριου Βενιζέλου Χανίων στην Κρήτη.Νέα Κρήτη

Επιθεώρηση στον καταυλισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες ζωής
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=735926

02/06/2010

Σκάνδαλο χαρακτήρισε το θέμα των δανείων που χορηγήθηκαν στους τσιγγάνους στην Ελλάδα ο εκρόσωπος του ελληνικού παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι καθώς όπως είπε δόθηκαν σε επιτήδειους και όχι σε αυτούς που έπρεπε. Ο κ. Δημητράς βρέθηκε στον καταυλισμό με εκπροσώπους και άλλων φορέων μιλώντας για απόλυτη εξαθλίωση και αποχή των παιδιών από το σχολείο αφού δεν μπορούν ούτε να πλυθούν.


ΝΤΟΜΙΝΟ

Κρίμα...
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=736185

03/06/2010

Η ΕΙΚΟΝΑ που παρουσιάζει σήμερα ο καταυλισμός των τσιγγάνων στην Αλικαρνασσό είναι πραγματικά τραγική. Όποιος κι αν έφταιξε για την κατάσταση, δε φταίνε σε τίποτα τα πάνω από 140 παιδιά που μένουν στο χώρο αυτό χωρίς ρεύμα, αποχετευτικό δίκτυο και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς νερό. Μάλιστα, σύμφωνα με το ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο γιατί δεν μπορούν να πλυθούν ή να διαβάσουν το βράδυ χωρίς φωτισμό...

ΠΑΤΡΙΣ
Hμ/νία - Ώρα: 3/6/2010, 17:38

Αυτοψία στον καταυλισμό
http://www.patris.gr/print/180704


Τον καταυλισμό των τσιγγάνων στην Αλικαρνασσό επισκέφθηκε χθες ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Πολιτών κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας αλλά και της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ηράκλειο, κ. Νίκος Γαγκιωλάκης και Λεωνίδας Δρανδάκης αντίστοιχα.

Ο κ. Δημητράς που ως γνωστόν δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν τους Ρομά βρέθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο προγράμματος που έχει να κάνει με το σχολείο και τα τσιγγανόπουλα καθώς δυστυχώς καταγράφεται σοβαρότατο πρόβλημα μαθητικής διαρροής.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα 70 παιδιά που εγγράφονται στο σχολείο στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, ένα ποσοστό της τάξεως του 75% στην πορεία εγκαταλείπει το σχολείο για διαφόρους λόγους που έχουν να κάνουν είτε με τη μη προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον είτε με τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης του.

Ο κ. Δημητράς διαπίστωσε τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των τσιγγάνων του καταυλισμού ενώ έγινε αποδέκτης πολλών παραπόνων κυρίως σε σχέση με τη ρευματοδότηση και την υδροδότηση των παραπηγμάτων τους. Επίσης έγινε αναφορά και στο θέμα των δανείων που δόθηκαν στους τσιγγάνους υπό συνθήκες που ως γνωστόν διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε σκανδαλώδης καθώς δάνεια δόθηκαν και σε ανθρώπους που δεν τηρούσαν τα κριτήρια, ενώ άλλοι δικαιούχοι με την είσπραξη των χρημάτων ήταν σαν να έβαλαν μία «θηλιά» στο λαιμό τους.

Όπως εξήγησε ο κ. Δρανδάκης, μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας και της Ένωσης πολιτών κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, δάνεια δόθηκαν σε ανθρώπους που είχαν εισόδημα από 3000 έως 12000 ευρώ και ως εκ τούτου ήταν αδύνατον να τα αποπληρώσουν. Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά ως προς όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε αφού δεν έγινε κανένας ουσιαστικός έλεγχος όπως συμβαίνει με τα δάνεια όλων των άλλων Ελλήνων.

Τέλος η αντιπροσωπεία των φορέων επισκέφθηκε και το Ιατρικό Κέντρο της Αλικαρνασσού για την περίθαλψη των τσιγγάνων. Η λειτουργία του ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Ήταν πλήρως στελεχωμένο (με γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικό λειτουργό και κοινωνιολόγο) και μέχρι πρότινος προσέφερε ουσιαστική βοήθεια στους ανθρώπους του καταυλισμού. Είναι ενδεικτικό ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα τηρούνταν ο εμβολιασμός των τσιγγάνων ενώ υπήρχε ιατρικό αρχείο. Δυστυχώς, όπως αναφέρθηκε, με τη λήξη του προγράμματος, έληξε και η χρηματοδότηση του με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να είναι απλήρωτοι από τον περασμένο Δεκέμβριο.


haniotika-nea.gr

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΣΕ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΣΤΑ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
Στο σχολείο μόνο ένα στα δέκα τσιγγανόπαιδα
http://www.haniotika-nea.gr/index.php?artid=47377

Δημήτρης Μαριδάκης | 03.06.2010

Μόλις ένα στα δέκα τσιγγανόπαιδα πανελλαδικά πάει στο σχολείο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν, ενώ όπως διαπίστωσαν χθες οι άνθρωποι του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι και της Ελληνικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων
Το ίδιο συμβαίνει και στον τσιγγάνικο καταυλισμό των Νεροκούρου στα Χανιά.
Τα μέλη των δύο οργανώσεων επισκέφθηκαν τον καταυλισμό χθες το απόγευμα, αφού νωρίτερα είχαν επισκεφθεί τον καταυλισμό της Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.
Οι κ.κ. Παναγιώτης Δημητράς και Ναυσικά Παπανικολάου συνομίλησαν για περισσότερο από μία ώρα με μέλη της κοινότητας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ εστίασαν ιδιαίτερα στο θέμα της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από τη συζήτηση, τα παιδιά του καταυλισμού δεν πάνε στο σχολείο, παρότι κάποια από αυτά είχαν εγγραφεί στην άρχη της χρονιάς, ενώ κάποια άλλα είχαν ολοκληρώσει παλαιότερα κάποια τάξη του Δημοτικού.
Παρόλα αυτά, τα παιδιά διατηρούν μια επαφή με την εκπαίδευση, αφού εθελόντρια δασκάλα από το Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών επισκέπτεται τον καταυλισμό και παραδίδει μαθήματα στα παιδιά.

Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητήριου των Συμφωνιών του Ελσίνκι κ. Δημητράς αναφερόμενος στους δύο καταυλισμούς που επισκέφθηκε στην Κρήτη, σημείωσε σχετικά: "Η εικόνα των συνθηκών διαβίωσης είναι πολύ διαφορετική ανάμεσα στον μικρό καταυλισμό στα Νεροκούρου και τον μεγάλο, διπλό καταυλισμό στην Αλικαρνασσό. Στα Νεροκούρου, οι συνθήκες διαβίωσης είναι ανεκτές έως καλές. Αντίθετα στη Νέα Αλικαρνασσό είναι άθλιες και τα πράγματα είναι χειρότερα από πριν πάρα πολλά χρόνια που είχαμε έρθει. Αυτό είναι αναμενόμενο διότι δεν προχώρησε η ιστορία με τα δάνεια που έγιναν απάτες, τους έκοψαν το ρεύμα κ.λπ. Εδώ, (σ.σ. στα Νεροκούρου) η προσέγγιση είναι πιο θετική αλλά όμως και στις δύο περιοχές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν βρίσκεις παιδί που να πηγαίνει σχολείο, όπως δεν βρίσκεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα".

Ειδικά για το θέμα της εκπαίδευσης ο κ. Δημητράς τόνισε πως σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του υπουργείου υπολογίζεται ότι τον Μάιο μήνα είναι σχεδόν απίθανο το ένα στα 10 τσιγγανόπαιδα να βρίσκεται στο σχολείο: "Όσο κι αν λέμε ότι οι γονείς τον αθίγγανων δεν φροντίζουν -ανέφερε συνεχίζοντας- πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υποχρεωτική εκπαίδευση είναι υποχρέωση και για την πολιτεία. Και να μην θέλει ο γονιός, η πολιτεία πάει υποχρεωτικά να το πάρει κι άμα χρειαστεί υπάρχει και η Αστυνομία, υπάρχει και ο εισαγγελέας".

Ο κ. Δημητράς τόνισε μάλιστα ότι η γενική γραμματέας της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης κ. Δραγώνα, η οποία είχε εργαστεί παλαιότερα στο πρόγραμμα που αφορούσε τα παιδιά των τσιγγάνων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, έχει περιγράψει, σε επιστολή της προς το Παρατηρητήριο, τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση: "Δεν αρκεί να τα γράψουμε τα παιδιά τον Σεπτέβριο. Δεν κάναμε περίπου τίποτα αν τα γράψουμε και μετά σταματήσουν. Χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση για το αν πηγαίνουν σχολείο, και δουλειά μέσα στις οικογένειες των τσιγγάνων με κοινωνικούς λειτουργούς. Κι αυτό γιατί θα πρέπει οι κοινότητες των τσιγγάνων να καταλάβουν ότι το κράτος ενδιαφέρεται γι' αυτούς και ότι είναι καλό τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο", είπε ο κ. Δημητράς και πρόσθεσε εκτός από τις οικογένειες ανάλογη προθυμότητα θα πρέπει να επιδείξουν και οι διευθυντές των σχολείων και οι δήμαρχοι αλλά και οι τοπικές κοινωνίες.

Ερωτηθείς ο κ. Δημητράς αν παρατηρούνται κρούσματα ρατσισμού στα σχολεία, που λειτουργούν ανασταλτικά ώστε να μην παραμένουν τα παιδιά στα σχολεία, απάντησε μεταξύ άλλων: "Κρούσματα ρατσισμού συναντάμε και προς τους τσιγγάνους όπως συναντάμε και με τους μετανάστες. Τα στερεότυπα, ωστόσο, οφείλονται περισσότερο στην άγνοια και ελάχιστα στην ιδεολογία. Επίσης τα κρούσματα ρατσισμού δεν είναι μεταξύ παιδιών αλλά είναι μια κατάσταση που μεταφέρεται από το σπίτι. Έτσι, αν στο παιδί δώσεις μια άλλη γνώση στο σχολείο τότε θα μεταφέρει κάτι άλλο και σπίτι και μπορεί έτσι ίσως να διορθώσει και λίγο τον γονιό".
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

10 Ιουν 2010

Απολογούνται Λαμία και Αταλάντη για τους Ρομά

Ούτε ένα παιδί δεν βρήκαν οι επισκέπτες της Ε.Ε. στο σχολείο
εφημερίδα ΗΜΕΡΑ, 9.6.2010

Μόλις 1 στα 10 τσιγγανόπαιδα είναι στο σχολείο, το μήνα Μάιο. Αυτό διαπίστωσαν με επισκέψεις τους τόσο στον καταυλισμό των τσιγγάνων στον Ξηριά της Λαμίας όσο στην Ανθήλη και την Αταλάντη πριν λίγα εικοσιτετράωρα οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα των Ρομά και το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ο Παναγιώτης Δημητράς και η Ναυσικά Παπανικολάτου προσπάθησαν να εντοπίσουν πόσα παιδιά τσιγγάνων πάνε στα σχολεία και βεβαίως στη συνέχεια τις αιτίες που τελικά αυτά τα παιδιά αποκλείονται από το σύστημα εκπαίδευσης.

«Τόσο στον Ξηριά της Λαμίας όσο και στην Ανθήλη και την Αταλάντη υπάρχει ουσιαστικός αποκλεισμός από την εκπαίδευση των παιδιών των Ρομά» διαπιστώνει ο κ. Παναγιώτης Δημητράς μιλώντας στην «Η» για τα συμπεράσματα αυτής της επίσκεψης. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει με έμφαση, «στην ίδια κατάσταση βρίσκονται άλλες 20 ακόμη κοινότητες Ρομά στη χώρα».

Οι συγκεκριμένες επισκέψεις εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο επισκέψεων στην κεντρική και νότια Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισαν, που έχουν σαν στόχο να εντοπίσουν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση των τσιγγάνων, να προτείνουν βελτιώσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στην περίπτωση που συνεχιστούν τα ίδια προβλήματα την επόμενη χρονιά να καταγγείλουν τη χώρα μας και στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

«Υπάρχουν παιδιά τα οποία ακόμη δεν ξέρουν να γράφουν το επίθετό τους ή το μικρό τους όνομα» υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά, ενώ περιγράφοντας την εικόνα που εντόπισαν ουσιαστικά την περιέγραψαν ως «εικόνα του πλήρους ουσιαστικού αποκλεισμού»।

Οπως ο κ. Δημητράς αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία θα περιληφθούν στην έκθεση που θα υποβληθεί τις επόμενες μέρες προς την πλευρά του υπουργείου Παιδείας και στην κυβέρνηση συνολικότερα έτσι ώστε μέχρι το Σεπτέμβρη να δοθεί η δυνατότητα παρεμβάσεων «για να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση».

Όπως οι ίδιοι σημειώνουν «το φθινόπωρο θα επανέλθουμε να δούμε τι υλοποιήθηκε από όλες αυτές τις προτάσεις που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητες και στη συνέχεια θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας με την ελπίδα ότι μέχρι τότε το υπουργείο Παιδείας θα κάνει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις».

Πάντως, όπως διαπιστώνει ο ίδιος «στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλούς νόμους και διατάξεις που υλοποιούνται όμως όταν υπάρχει βούληση…».

Το σχολείο.
Από τα κύρια ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι έτσι ώστε να υπάρξουν απαντήσεις, γιατί κανένα από τα παιδιά καταυλισμού δεν πηγαίνει στο σχολείο ήταν ότι συνολικά υπάρχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις και αντιδράσεις για την ένταξη των παιδιών ισότιμα στα σχολεία। Διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει βούληση από τη πλευρά της πολιτείας να προσεγγίσει τα παιδιά για να τα εντάξει ανάλογα με τις δυνατότητές τουείτε στα σχολεία είτε σε ειδικές τάξεις। Χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα αρνητική την εικόνα που βρήκαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους σημειώνοντας πως «η οργανωμένη πολιτεία έχει πολλές ευθύνες»। Ανάμεσα στις διαπιστώσεις τους είναι και το γεγονός ότι ορισμένα από τα παιδιά έχουν την θέληση να πάνε στο σχολείο και έχουν τη θέληση να μάθουν γράμματα. Τα ζητήματα μεταφοράς τους στα σχολεία, η ένταξή τους στις τάξεις και συνολικότερα οι συνθήκες που διαμορφώνονται μέχρι τη μεταφορά τους και τη ένταξή τους στο σχολείο είναι τα κεντρικά ζητήματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στην ηγεσία του Υπουργείου».

Οι υποδομές
Μπορεί βασικό αντικείμενο της περιοδείας τους στους καταυλισμούς των τσιγγάνων να είναι η συλλογή στοιχείων για την εκπαίδευση στα παιδιά των τσιγγάνων ωστόσο όμως οι συνολικότερες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμένουν οι Ρομά δεν είναι αδιάφορες। Οι ελλείψεις στο Ιατροκοινωνικό κέντρο που έχει δημιουργηθεί στον Ξηριά της Λαμίας, οι χώροι στους οποίους θέλουν να μετακινήσουν τους τσιγγάνους αλλά και τα επιμέρους ζητήματα τα οποία κυριαρχούν ανάμεσά τους ήταν από τα βασικά θέματα τα οποία συζήτησαν και είναι αυτονόητο ότι θα περιληφθούν και στις εκθέσεις που θα καταθέσουν
στα Ευρωπαϊκά όργανα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους συζήτησαν με τον πρόεδρο του καταυλισμού στον Ξηριά της Λαμίας κ. Κώστα Ζαφειρόπουλο, ενώ συγχρόνως συζήτησαν και με τον απερχόμενο πρόεδρο Παντελή Τσακίρη και επισκέφθηκαν τον νέο οικισμό των τσιγγάνων στην Ανθήλη αλλά και την περιοχή στην οποία ο δήμος της Αταλάντης θέλει να μεταφέρει τους τσιγγάνους.

Λύσεις στο πόδι «Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην Αταλάντη θυμίζουν ένα νέο Απαρτχάιντ των Ρομά» υπογράμμισε με έμφαση ο κ. Παναγιώτης Δημητράς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «διαμορφώνουν συνθήκες απλά και μόνο με κάποιες περιφράξεις που βάζουν σε μια περιοχή για να μετακινήσουν εκεί την μιζέρια τους οι τσιγγάνοι». Όπως ο ίδιος περιγράφει «οι συνθήκες που διαμορφώνονται, αλλά και εκείνες που θα διαμορφωθούν μελλοντικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί η χώρα μας απέναντι στην Ε।Ε. για να κατασκευάσει». Μάλιστα υπογραμμίζει με έμφαση πως «όλα αυτά θυμίζουν την παλιά ρατσιστική αντίληψη που κυριαρχεί για να βγάλουν τους Ρομά εκτός της οικιστικής περιοχής». Είναι χαρακτηριστικό πως ο ίδιος δεν διστάζει να υπογραμμίσει με έμφαση «πως αυτή την εικόνα θα την μεταφέρει σε όλους τους αρμόδιους». Πάντως, όπως υποστηρίζει, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με ανθρώπινες συνθήκες και όπως σημειώνει «αν προχωρήσουν αυτά τα σχέδια δεν θα διστάζουμε να φτάσουμε τόσο στην Ελληνική δικαιοσύνη όσο και στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια».

Οι ελλείψεις
Σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση και τη λειτουργία του Ιατροκοινωνικού Κέντρου, που λειτουργεί στη Λαμία διαπίστωσαν οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα των Ρομά και το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των ειδικοτήτων που πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν σε αυτό υπάρχουν μόνο οι ελάχιστες και μάλιστα οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι από την αρχή του έτους। Υπογραμμίζουν μάλιστα με σαφήνεια πως υπήρχαν υποσχέσεις ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ αλλά προς το παρόν όμως δεν ισχύει τίποτα। Επίσημα διαβεβαιώνουν ότι μέχρι το τέλος του 2009 οι πληρωμές γίνονταν από το Γ΄ ΚΠΣ από κει και μετά οι δαπάνες είναι σε βάρος του εθνικού προϋπολογισμού। Προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχουν χρήματα για να γίνονται πληρωμές και έτσι οι εργαζόμενοι περιμένουν την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να έχουν πάρει κάποιες συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για το τιθα μπορούσε να γίνει। Σε ό,τι αφορά την πιθανή ένταξη του προγράμματος στο ΕΣΠΑ τίποτα δεν έχει συζητηθεί και πολύ περισσότερο φαίνεται ότι το θέμα είναι εγκλωβισμένο μέσα στην γραφειοκρατία και στην οικονομική κρίση.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Λεπρός καιρός τσιγγάνων

Άρθρο της εφημερίδας ΗΜΕΡΑ
10.6.2010

Η πρόσφατη επίσκεψη εκπροσώπων του ευρωπαϊκού κέντρου για τα δικαιώματα των ROMA και του «παρατηρητήριου του Ελσίνκι» στην Φθιώτιδα ήταν εξόχως αποκαλυπτική. Για την κατάσταση που επικρατεί στους καταυλισμούς των τσιγγάνων, στον Ξηριά της Λαμίας και στην Αταλάντη.

Ενδεικτικό του μεγέθους του κοινωνικού (τους) αποκλεισμού είναι το γεγονός πως ούτε το τσιγγανόπουλο κάθεται στα έδρανα κάποιας σχολικής τάξης Στην πρωτεύουσα του νομού η «ιατροκοινωνική» φροντίδα που παρέχεται στους ROMA είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, καθώς οι άνθρωποι είναι παρατημένοι σε άθλιες συνθήκες Όσο για την λοκρική πόλη, εκεί τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα Με ομόφωνη(!) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εξοβελίστηκαν κάποια χιλιόμετρα εκτός των αστικών ορίων, σε μια χαραμάδα. Οδηγώντας τον εκπρόσωπο του «παρατηρητήριου» να μιλήσει για συνθήκες «απαρτχάιντ» και για φαινόμενο κραυγαλέου ρατσισμού. Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη. Ότι στην γκεττοποίηση των κοινοτήτων συμβάλλουν –με τον τρόπο τους- και οι ίδιοι οι επικεφαλής τους. Κάποιοι φύλαρχοι, που απολαμβάνουν κύρος κι εξουσία από την εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες (και φυσικά κέρδη), δεν επιθυμούν αλλαγές στα κοινωνικά και πολιτισμικά ήθη των ομοφύλων τους. Έτσι ο φαύλος κύκλος διαιωνίζεται, καθώς εσωτερικοί κι εξωτερικοί παράγοντες συγκλίνουν στην γραμμική αναπαραγωγή των υφιστάμενων σχέσεων.
Η παρατήρηση είναι ορθή, δεν μπορεί ωστόσο ν’ αποτελεί άλλοθι για την απαράδεκτηκατάσταση που προσβάλλει κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας Σημαίνει, απλώς, ότι απαιτούνται σύνθετες δράσεις και υλικά κίνητρα για τους ROMA. Ώστε να εκφραστούν εκείνες οι δυνάμεις των κοινοτήτων τους που κατανοούν τα αδιέξοδα της καθήλωσης και της αυτοπεριθωριοποίησης. Ζητώντας τα δικαιώματα που αυτονόητα δικαιούνται.

Καθώς δεν έχει νόημα –από την άποψη της κοινωνικής δημοκρατίας- μια βίαιη προσαρμογή των ανθρώπων σε έξωθεν επιβαλλόμενα πρότυπα Ο μετασχηματισμός απαιτεί την σύνδεση των ρηξικέλευθων πυρήνων στους κόλπους των ROMA, μ’ εκείνους τους δασκάλους,νομικούς, αρχιτέκτονες, γιατρούς, που θα συμβάλλουν στην υποστήριξη των δικαιωμάτων τους. Πρόκειται για μια δύσκολη και συχνά συγκρουσιακή διαδικασία. Ικανή, όμως, ν’ αλλάξει την προδιαγεγραμμένη δύστυχη πορεία των ανθρώπων
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...