26 Ιουν 2010

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τους τσιγγάνους της Αταλάντης

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αριθμ Πρωτ: 125601/16280/2010

Πληροφορίες
Ανδριανή Παπαδοπούλου
Τηλ.: 2107289630
Ευάγγελος Τσακιράκης
Τηλ.: 2107289809
Φαξ.: 210 7289643
Προς τον
Δήμαρχο Αταλάντης
Κύριο Γεώργιο Σκαμπερδόπουλο
ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ,
35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ


Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των εκ των νόμων 3094/2003 και 3304/2005 αρμοδιοτήτων του, διερευνά την υπ’ Φ 125601 με αρ. πρωτ. 5798/15.3.2010 αναφορά σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των τσιγγάνων που κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σας καθώς και για το σχεδιαζόμενο μέρους της υπηρεσίας σας πρόγραμμα μετεγκατάστασής τους .

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το περιεχόμενο της ως άνω αναφοράς, στον Δήμο Αταλάντης υπάρχει καταυλισμός Ελλήνων τσιγγάνων οι οποίοι ζουν υπό άθλιες συνθήκες. Ωστόσο στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής ελλήνων τσιγγάνων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 8419/10.2.2009 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν εκδοθεί 108 αποφάσεις δανείων που αφορούν ισάριθμες οικογένειες δημοτών ή και μονίμων κατοίκων του νομού Φθιώτιδας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έκδοση 14 επιπλέον αποφάσεων. Συγκεκριμένα για το Δήμο Αταλάντης η πληροφορία που λάβαμε είναι ότι εγκρίθηκαν 10 δάνεια εκταμιεύτηκαν 3 και εκκρεμεί η εκταμίευση των υπολοίπων.
Παράλληλα φαίνεται ότι με την υπ’ αρ 11/2008 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αταλάντης, κρίθηκε απαραίτητη η μετεγκατάσταση αγνώστου ακόμη στην Αρχή αριθμού τσιγγάνων και συνεπώς, η δημιουργία υποδομών σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου σας, στην περιοχή «Δύρλα» για το σκοπό αυτό. Το κόστος των έργων αυτών φαίνεται ότι εκτιμήθηκε ότι ανέρχεται στο ύψος των 340.000 ευρώ. Το εν λόγω επιχειρησιακό σχέδιο φαίνεται ότι έλαβε έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όμως, όπως υποστηρίζεται στην αναφορά, εάν η διαδικασία χορήγησης στεγαστικών δανείων εφαρμοζόταν κανονικά δεν θα υπήρχε λόγος δημιουργίας χώρου μετεγκατάστασης, πόσο μάλλον όταν ο προτεινόμενος για μετεγκατάσταση χώρος κρίνεται από τους ίδιους τους τσιγγάνους ως ακατάλληλος για την δημιουργία οικισμού λόγω της ιδιαίτερης απόστασης του από τον αστικό ιστό της πόλης (δυσχερώς προσβάσιμο) αλλά και λόγω της ποιότητας του εδάφους καθώς υποστηρίζουν ότι είναι «οικόπεδο-χαβούζα». Οι εν λόγω κάτοικοι θεωρούν επίσης ότι το προαναφερόμενο ποσό θα μπορούσε να διατεθεί πιο αποτελεσματικά για μακροπρόθεσμη και βέλτιστη λύση του προβλήματος των αστέγων του Δήμου σας, αντί της δημιουργίας ενός οικισμού με τα χαρακτηριστικά «γκέτο» κατά τους ισχυρισμούς τους και με «αμφιβόλου ποιότητας έργα υποδομών».
Επιπλέον στην ίδια αναφορά επισημαίνεται ότι σήμερα, με την υφιστάμενη κατάσταση στο καταυλισμό, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τη φοίτηση των παιδιών των τσιγγάνων, που ενώ κατ’ αρχήν εγγράφονται στα σχολεία της περιοχής δεν συνεχίζουν την φοίτηση.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο εν λόγω καταυλισμός υπάγεται διοικητικά στο Δήμο σας και τα άτομα που διαβιούν σε αυτόν φαίνεται ότι είναι στην πλειονότητά τους δημότες σας, παρακαλούμε στο πλαίσιο των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων της Αρχής να μας γνωρίσετε :
Α) το περιεχόμενο της υπ’ αρ. 11/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης (αποστέλλοντας αντίγραφό της στην Αρχή μας).
Β) τι γνωρίζετε για τα εκκρεμή στεγαστικά δάνεια και κατά πόσο η χορήγηση αυτών θα έδινε λύση στο πρόβλημα των άστεγων τσιγγάνων της περιοχής (δηλαδή πόσα άτομα θα κάλυπτε και πόσα άτομα θα χρειάζονταν περαιτέρω βοήθεια).
Γ) το ύψος των κονδυλίων που ενδεχομένως έχουν χορηγηθεί στο Δήμο σας στο πλαίσιο του προγράμματος της οικιστικής αποκατάστασης των Ρομά της περιοχής σας και τι στοιχεία (εγκριτικές πράξεις κλπ) διαθέτετε αναφορικά με την αξιοποίηση αυτών.

Δ) τις τυχόν σχετικές προτάσεις και μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί από το Δήμο σας, μέσω της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος μετεγκατάστασης για τους τσιγγάνους της τοπικής σας αρμοδιότητας (αποστέλλοντας αντίγραφά τους στην Αρχή μας).
Επιπλέον, όσον αφορά τον συγκεκριμένο πληθυσμό τσιγγάνων που κατοικούν στο Δήμο σας, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε :
Α) εξ ολοκλήρου του πληθυσμού, πόσοι και ποιοι είναι οι σκηνίτες,
Β) πόσοι και ποιοι ανήκουν στην κατηγορία μετακινούμενου πληθυσμού λόγω εργασίας (και, ενδεχομένως, έχουν μόνιμη και σταθερή κατοικία αλλού),
Γ) πόσοι και ποιοι από τους παρανόμως διαμένοντες είναι αλλοδαποί ή απροσδιορίστου ιθαγενείας και πόσοι είναι έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο Δήμο
Δ) πόσοι και ποιοι είναι μονίμως εγκατεστημένοι και τι προβλήματα στέγασης αντιμετωπίζουν.
Οι ως άνω πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου, στο πλαίσιο των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων μας, να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα για το ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του ευάλωτου αυτού πληθυσμού ώστε να ακολουθήσουν σχετικές ενέργειες και προτάσεις μας. Το στόχο αυτό θα βοηθούσε αν, παράλληλα με την απογραφή των προσώπων, γινόταν και καταγραφή του τύπου εγκατάστασής τους (μόνιμη/προσωρινή, σε ιδιόκτητο χώρο, σε καταπατημένο δημόσιο/ιδιωτικό χώρο), αλλά και της μορφής στέγασης αυτών (σκηνή, παράπηγμα από ευτελή υλικά, σταθερό κτίσμα, κτλ.).
Παρακαλείται, επίσης, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Φωκίδας, στην οποία κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, να μας ενημερώσει αρμοδίως εγγράφως για τις διαπιστώσεις της και τις τυχόν ενέργειές της κατόπιν διενέργειας σχετικής αυτοψίας.
Αναμένοντας την εντός ευλόγου χρόνου έγγραφη απάντησή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Οι συνεργάτες μας παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
Με τιμή

Βασίλης Καρύδης και Ευαγγελία Κ.Μπαλλά
Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη


Κοινοποίηση:


1. Ν.Α.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΙΝΙΑΝΩΝ 2, 35100, ΛΑΜΙΑ

2. ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΘΕΩΝ 27, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
35006 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

3. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ 27,
10183 ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου