12 Αυγ 2011

Άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την καύση καλωδίων από τους ΡΟΜΑ

Θέμα: Ενημέρωση για τις ενέργειες της ΕΓΕΠΕ για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την καύση καλωδίων από τους ΡΟΜΑ


Η εγκατάσταση και η δραστηριοποίηση των ΡΟΜΑ σε αστικές περιοχές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα ζητήματα, που αντιμετωπίζει όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και η Ευρώπη γενικότερα και το οποίο παράγει συνεχώς εντεινόμενα προβλήματα, γιατί εκκρεμεί η επίλυσή του.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ρομ, αλλά και αναφορές και εκθέσεις διεθνών οργανισμών και Μ.Κ.Ο., οι 300.000 περίπου Ρομά της Ελλάδας, διαβιούν σε [...]συνθήκες αδιανόητες για τον 21ο αιώνα προκαλώντας με τη δραστηριότητά τους σοβαρή περιβαλλοντική και κοινωνική υποβάθμιση ολόκληρων περιοχών, αλλά και κρίσιμα ζητήματα ρύπανσης, που απειλούν τη δημόσια υγεία. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας το 2005 καταδικάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για ανεπαρκείς πολιτικές σε θέματα στέγασης των Ρομά, ενώ εκκρεμεί εναντίον της, παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους Ρομά του Βοτανικού.

Οι συνέπειες αυτού είναι ιδιαίτερα σοβαρές σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, αλλά και πολιτικό, καθώς ποτέ έως σήμερα δεν αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό στην Πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια.

Η πολυπλοκότητά του επιβάλλει προσεκτικούς χειρισμούς και συντονισμένη δράση από τη κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση.

Η Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΚΑ ασχολήθηκε συστηματικά, εδώ και ένα χρόνο, με το ζήτημα, αναπτύσσοντας ειδικότερα δράση στην περιοχή Βοτανικού (στην καρδιά της Αθήνας), όπου σε παράνομο καταυλισμό, μεταξύ των οδών Ορφέως και Σαλαμινίας, διαβιούν περί τους 1.110 αθίγγανοι, οι οποίοι δεκαέξι και πλέον χρόνια επιδίδονται στην καύση μεγάλων ποσοτήτων καλωδίων και άλλων μεταλλικών υλικών, καθώς και στην παράνομη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, με αποτέλεσμα τη διάχυση της ρύπανσης σε ατμόσφαιρα, έδαφος και νερά, τη σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τα υλικά που προκύπτουν από την καύση και τις υπόλοιπες δραστηριότητες διατίθενται σε γειτονικά σκραπατζίδικα, που λειτουργούν παράνομα στην ευρύτερη περιοχή.

Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος η Ειδική Γραμματεία ανέλαβε πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς (Δήμους Αθηναίων και Ταύρου-Μοσχάτου, κατοίκους, Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΟΕΣΔΑΠ), Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ΣΕΒ, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και Υγείας, εκπροσώπους των ιδιοκτητών, Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «ΚΛΙΜΑΞ plus», του 3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής) κατέληξε σε έναν Οδικό Χάρτη ενεργειών τις οποίες υλοποιεί σταδιακά.

Προτεραιότητα απετέλεσε η οριστική παύση της καύσης καλωδίων, καταρχήν στην περιοχή Βοτανικού και η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων, της παραοικονομίας που αναπτύσσεται και η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Κατά την παρούσα φάση υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης των ΡΟΜΑ και εν γένει των ρακοσυλλεκτών, σε ελεγχόμενες διαδικασίες ανακύκλωσης, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα σκέλη:

o Δημιουργία προσωρινού πιλοτικού δημοτικού «πράσινου» σημείου εντός του καταυλισμού, όπου οι ΡΟΜΑ θα κληθούν να μεταφέρουν καθημερινώς τα ανακυκλώσιμα υλικά τους προς διάθεση.

Τα «πράσινα» σημεία προβλέπονται από τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, όπου συγκεντρώνονται υλικά προς ανακύκλωση.

o Καταγραφή των ΡΟΜΑ με την επίδοση «κάρτας» με τη φωτογραφία ενός εκάστου και το όνομα που δηλώνει (προκειμένου να μπορούν να μεταφέρουν στο εν λόγω σημείο τα υλικά τους).

o Ζύγισμα ανακυκλώσιμων υλικών και μεταφορά τους, αυθημερόν, στους τελικούς αποδέκτες.

o Καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών και απόδοση στους ΡΟΜΑ κατ’ αναλογία (πληρωμή της αξίας βάσει των τρεχουσών τιμών) για τα μέταλλα.

o Παραλαβή λοιπών μετάλλων και Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Αποβλήτων σε ειδικά containers, από το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει τεθεί υπό την επίβλεψη των συναρμόδιων Υπουργείων και ΟΤΑ, ενώ η διαχείριση έχει ανατεθεί στην «ΚΛΙΜΑΞ plus», με την υποστήριξη του ΣΕΒ και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΡΟΜΑ Βοτανικού.

Τα οφέλη είναι σημαντικά και το στοίχημα μεγάλο. Οι ΡΟΜΑ θα παραδίδουν τα καλώδια και τα λοιπά μεταλλικά υλικά για να μεταφερθούν προς επεξεργασία σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις ή απευθείας στη βιομηχανία, έτσι ώστε να σταματήσει η καύση και η πώληση των υλικών σε παράνομους σκραπατζήδες, συμβάλλοντας παράλληλα και στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων ανακύκλωσης.

Η παραπάνω δράση συνδυάζεται με την επεξεργασία νομοθετικών ρυθμίσεων για τη γενική εφαρμογή των «πράσινων» σημείων και την αντιμετώπιση άλλων πτυχών του ζητήματος.

Από την επιτυχία της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, η οριστική επίλυση του κρίσιμου ζητήματος της καύσης καλωδίων, αλλά και η αντιμετώπιση των λοιπών παραμέτρων (παράνομη διακίνηση ανακυκλώσιμων αποβλήτων, παραοικονομία, κλπ.) και προς τούτο θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, την Περιφέρεια, τους Δήμους, την ΕΥΔΑΠ, τον ΣΕΒ και την ΚΛΙΜΑΚΑ, που θα αποτυπωθεί σε «Μνημόνιο Συνεργασίας».

Το ζήτημα απασχόλησε ήδη και το Γραφείο Πρωθυπουργού, που ζήτησε από το Συνήγορο του Πολίτη να συντονίσει δράσεις για τη μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ σε κατάλληλους χώρους και την κοινωνική ένταξη αυτών (σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών), καθώς και τη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, που προωθούνται στη βάση και των συστάσεων των Επιθεωρητών Υγείας.

Παράλληλα, συνεχίζονται και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις σε σκραπατζίδικα της περιοχής, μέσω Κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Υγείας, ΣΔΟΕ, Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Πολεοδομικών Γραφείων των Δήμων με τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, το οποίο συγκρότησε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, μετά από αίτημα της Ειδικής Γραμματείας.

Είναι ευνόητο ότι ο συντονισμός αυτός για την άριστη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος είναι προτιμότερος από μία ταχεία, αποσπασματική επίλυση αυτού, με απρόβλεπτες κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Είναι επίσης ευνόητο ότι το όλο εγχείρημα απαιτεί την ουσιαστική υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων με την παροχή γνώσης και μέσων.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

10 Αυγ 2011

Δράσεις και Παρεμβάσεις για την Ένταξη των Παιδιών Ρομά στο Σχολείο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. (2310) 997158, 996778
Fax (2310) 996730 e-mail: louizou@ad.auth.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη, 1/6/2011

Ημερίδα, με θέμα “Δράσεις και Παρεμβάσεις για την Ένταξη των Παιδιών Ρομά στο Σχολείο” θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:30, στο 10ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η ημερίδα διοργανώνεται από το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης(ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε[...] στελέχη της Εκπαίδευσης (της Β’θμιας εκπαίδευσης, διευθυντές ΔΕ, προϊσταμένους γραφείων ΔΕ, σχολικούς συμβούλους και διευθυντές των σχολείων της Κεντρικής, καθώς και Α’θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στα οποία φοιτούν παιδιά Ρομά). Ομιλητές/τριες είναι μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του προγράμματος, ειδικοί επιστήμονες στα θέματα αυτά και συνεργάτιδες των δράσεων από την ομάδα των Ρομά που διαδραματίζουν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του πληθυσμού των Ρομά και του προγράμματος.

Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιεί πρόγραμμα, με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη εγγραφή τους στην Α’ δημοτικού, η εξοικείωσή τους με το σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια, τουλάχιστον, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι στόχοι του προγράμματος αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από μία σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν παρέμβαση στους οικισμούς Ρομά από εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες, ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών, υποστηρικτικά μαθήματα για την κάλυψη γνωστικών κενών των παιδιών, ενδοσχολικές και εξωσχολικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των παιδιών για τη μάθηση μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους σε σειρά δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά από ενέργειες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τους σχετικά με παιδαγωγικές καλές πρακτικές για τη συγκεκριμένη ομάδα αλλά και με τη στήριξη του διδακτικού τους έργου σε ιδιαίτερα απαιτητικές και προκλητικές συνθήκες όπως αυτές της εκπαίδευσης παιδιών Ρομά.

Τέλος, οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται και στην ευρύτερη κοινότητα διεκδικώντας την άρση των προκαταλήψεων και τον περιορισμό του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει τον πληθυσμό-στόχο.


Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

9 Αυγ 2011

Εκπαίδευση των παιδιών ρομά στα Τρίκαλα

Διαβάζοντας την παρακάτω είδηση είναι αναπόφευκτο να θυμηθούμε τα μεγάλα προβλήματα εφαρμογής παρόμοιων προγραμμάτων στην Λαμία ενώ ευχόμαστε το χρόνου τέτοια εποχή να συμμετέχει και η πόλη μας στην εκπαίδευση των παιδιών ρομά κάτι που θα βοηθήσει και στην μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς των.

Με επιτυχία και με όφελος για περισσότερους από 100 μαθητές, ολοκληρώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση παιδιών Ρομά στα Τρίκαλα.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε στο 17o Δημοτικό Σχολείο Πύργου και στο 18o Δημοτικό Σχολείο στο Κηπάκι, με επιστημονικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χρήστο Γκόβαρη.
Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η στήριξη των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, με επιμόρφωση εκπαιδευτικών και παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας, για την προώθηση της σχολικής και κοινωνικής ένταξης των μαθητών Ρομά.

Τα δύο θερινά σχολεία στο Κηπάκι και στον Πύργο Τρικάλων στοχεύουν στη μαθησιακή στήριξη δύο ομάδων μαθητών, αφενός των παιδιών που δε φοίτησαν στο νηπιαγωγείο και θα εγγραφούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Α' τάξη δημοτικού, αφετέρου των μαθητών που αποφοίτησαν φέτος από το δημοτικό και θα συνεχίσουν από τη νέα εκπαιδευτική περίοδο στο γυμνάσιο.
Με τη νέα σχολική χρονιά θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τα νηπιαγωγεία στον Πύργο και στο Κηπάκι, καθώς και τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν μαθητές Ρομά.

aftodioikisi.gr
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...