10 Αυγ 2011

Δράσεις και Παρεμβάσεις για την Ένταξη των Παιδιών Ρομά στο Σχολείο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. (2310) 997158, 996778
Fax (2310) 996730 e-mail: louizou@ad.auth.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη, 1/6/2011

Ημερίδα, με θέμα “Δράσεις και Παρεμβάσεις για την Ένταξη των Παιδιών Ρομά στο Σχολείο” θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:30, στο 10ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η ημερίδα διοργανώνεται από το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης(ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε[...] στελέχη της Εκπαίδευσης (της Β’θμιας εκπαίδευσης, διευθυντές ΔΕ, προϊσταμένους γραφείων ΔΕ, σχολικούς συμβούλους και διευθυντές των σχολείων της Κεντρικής, καθώς και Α’θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στα οποία φοιτούν παιδιά Ρομά). Ομιλητές/τριες είναι μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του προγράμματος, ειδικοί επιστήμονες στα θέματα αυτά και συνεργάτιδες των δράσεων από την ομάδα των Ρομά που διαδραματίζουν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του πληθυσμού των Ρομά και του προγράμματος.

Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιεί πρόγραμμα, με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη εγγραφή τους στην Α’ δημοτικού, η εξοικείωσή τους με το σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια, τουλάχιστον, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι στόχοι του προγράμματος αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από μία σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν παρέμβαση στους οικισμούς Ρομά από εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες, ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών, υποστηρικτικά μαθήματα για την κάλυψη γνωστικών κενών των παιδιών, ενδοσχολικές και εξωσχολικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των παιδιών για τη μάθηση μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους σε σειρά δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά από ενέργειες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τους σχετικά με παιδαγωγικές καλές πρακτικές για τη συγκεκριμένη ομάδα αλλά και με τη στήριξη του διδακτικού τους έργου σε ιδιαίτερα απαιτητικές και προκλητικές συνθήκες όπως αυτές της εκπαίδευσης παιδιών Ρομά.

Τέλος, οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται και στην ευρύτερη κοινότητα διεκδικώντας την άρση των προκαταλήψεων και τον περιορισμό του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει τον πληθυσμό-στόχο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου