19 Ιαν 2012

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Ένταξη των μαθητών ρομά στα σχολεία Σοφάδων και Καρδίτσας

Σοφάδες Καρδίτσας: Η τοπική κοινωνία οφείλει να διασφαλίσει σε συνεργασία με την Πολιτεία την εκπαίδευση των μαθητών Ρομά με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την ένταξη των μαθητών Ρομά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων και του 19ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας σε σχολεία του Δήμου Σοφάδων και του Δήμου Καρδίτσας, είναι απόφαση επιβεβλημένη εκτός των άλλων και από την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελλάδας με το διεθνές δίκαιο και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου . Η ύπαρξη σχολείων-γκέτο εκπαιδευτικού διαχωρισμού παιδιών για την οποία η χώρα μας έχει καταδικαστεί και τιμωρηθεί με πρόστιμο, ενώ εκκρεμεί σε βάρος της και νέα προσφυγή , είναι απαράδεκτη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε υπερβολικές και άδικες τις αντιδράσεις των γονέων που έχουν επιβάλει το κλείσιμο των δημοτικών σχολείων των Σοφάδων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να σταματήσουν για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με το Υπουργείο και τους εκπαιδευτικούς με στόχο την ομαλή ένταξη των παιδιών Ρομά στα διάφορα σχολεία της περιοχής και όχι τον αποκλεισμό τους μόνο σε ένα ή δύο.

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Καρδίτσας τάσσεται υπέρ της σταδιακής και ουσιαστικής ένταξης όλων των παιδιών Ρομά ύστερα από διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα όπως την λειτουργία τμημάτων προετοιμασίας των μαθητών για την ομαλή ένταξή τους, τη συστηματική φοίτηση των παιδιών στα νηπιαγωγεία, τη χρηματοδότηση όλων των απαιτούμενων δράσεων για τη διατροφή, υγιεινή και περίθαλψη των παιδιών καθώς και την ενίσχυση των σχολείων υποδοχής με την απαραίτητη υλικοτεχνική και παιδαγωγική υποδομή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν θετική βάση για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για την ένταξη των παιδιών στην εκπαίδευση, με την προϋπόθεση ότι τα προπαρασκευαστικά τμήματα που προτείνονται θα πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα εντός των σχολείων υποδοχής και όχι στα υφιστάμενα σχολεία-γκέτο, κάτι που άλλωστε θα παραβίαζε την Ε.Σ.Δ.Α. και θα οδηγούσε σε νέες καταδίκες και πρόστιμα τη χώρα μας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, αντιπροσωπεία των οποίων επισκέφθηκε πρόσφατα τους καταυλισμούς των Ρομά στην περιοχή , καλούν το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς να λάβει μέτρα για την ομαλή και ουσιαστική ένταξη των παιδιών Ρομά στο νέο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον. Ταυτόχρονα καλούν την ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των Ρομά την οποία και υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην εργασία, στη στέγαση και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Η Θεματική Ομάδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
http://www.ecogreens-gr.org/humanrights/


Περισσότερες πληροφορίες:
Θεματική Ομάδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2103306301 εσωτ.104
Γραφείο Τύπου, 2103306301 εσωτ.115, 116

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου