6 Αυγ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΔΜ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: office@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

4 Αυγούστου 2010

Τα παιδιά Ρομά πάνε σχολείο στο Αργοστόλι: όταν η πολιτεία θέλει μπορεί!

Η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) και το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) δημοσιοποιούν περιεκτικό απολογισμό του Γραφείου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Αργοστολίου (ΔΕΚΑ) για τη φοίτηση 21 παιδιών Ρομά σε σχολικές μονάδες του Αργοστολίου και των τριών βαθμίδων (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο). ΕΟΔΜ και ΕΠΣΕ έχουν παρακολουθήσει με ενδιαφέρον τη νέα πολιτική της ΔΕΚΑ στο θέμα αυτό κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουν επίσης καταγράψει και την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων οικογενειών Ρομά για το ενδιαφέρον που δείχνει η πολιτεία στο θέμα αυτό.

ΕΟΔΜ και ΕΠΣΕ υπενθυμίζουν την «Ανοιχτή επιστολή σε Υπουργό Παιδείας για γενικευμένο εκπαιδευτικό αποκλεισμό Ρομά» της 2 Αυγούστου 2010 (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3668) στην οποία καταγράφεται η κυρίαρχη τάση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού των Ρομά με κύρια αν όχι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας. Τα στοιχεία από το Αργοστόλι αποτελούν μια από τις ελάχιστες εξαιρέσεις «καλής πρακτικής» στις 40 κοινότητες Ρομά που ΕΟΔΜ και ΕΠΣΕ επισκέφθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο και τις 10 για τις οποίες συνέλεξαν πληροφορίες. Η ΔΕΚΑ Αργοστολίου απέδειξε πως όταν η πολιτεία θέλει μπορεί!Δνση: Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ 131
Τ.Κ. : 28100
ΤΗΛ: 26710 22425
(FAX) :26710 25994
Email dekaa@kef.forthnet.gr

Αργοστόλι, 3-8-2010
Αρ. Πρωτ:

Προς
Εκπρόσωπο Παρατηρητηρίου
των Συμφωνιών του Ελσίνκι
κ. Δημητρά Παναγιώτη

Θέμα: «Φοίτηση τσιγγανόπαιδων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αργοστολίου»

Το Γραφείο Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Αργοστολίου, στηρίζει από το 1996 την ομάδα πληθυσμού των Τσιγγάνων που διαμένουν στο Δήμο μας. Οι παρεμβάσεις που γίνονται αφορούν τη διατήρηση ενός καλού επιπέδου διαβίωσης τους και καλής ποιότητας ζωής.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν την προαγωγή της υγείας και της υγιεινής τους, την επίλυση θεμάτων σχετικών με την αστικο-δημοτική τους κατάσταση, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και κυρίως την ένταξη των παιδιών τους στις σχολικές μονάδες.

Η υπηρεσία μας μεριμνά για την ανελλιπή φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, έχοντας αναπτύξει συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες των τσιγγάνων. Επίσης, κατά το σχολικό έτος 2009-2010 σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η υπηρεσία μας υπέβαλε πρόταση που εφαρμόστηκε, η φοίτησή των παιδιών να γίνεται σε διαφορετικές σχολικές μονάδες, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίησή τους στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, κατά το σχολικό έτος 2009-2010 τα παιδιά σχολικής ηλικίας ήταν 21 και φοίτησαν σε σχολικές μονάδες και τα 21. Από αυτά τα 18 φοίτησαν στο Δημοτικό, τα 2 στο Νηπιαγωγείο, 1 στο Γυμνάσιο και προήχθησαν όλα για τις επόμενες τάξεις.

Για την φετινή σχολική χρονιά 2010-2011 τα παιδιά σχολικής ηλικίας που θα φοιτήσουν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 22. Συγκεκριμένα, 1 παιδί θα φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο, 2 παιδιά ολοκλήρωσαν την φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο και θα φοιτήσουν στην Α τάξη δημοτικού, 5 παιδιά θα φοιτήσουν στην Β τάξη Δημοτικού, 1 παιδί θα φοιτήσει στην Γ τάξη δημοτικού, 6 παιδιά θα φοιτήσουν στην Δ τάξη δημοτικού, 2 παιδιά θα φοιτήσουν στην Ε δημοτικού και 1 παιδί στην Στ τάξη δημοτικού. Επίσης, έχουν γίνει τρεις νέες εγγραφές στο Γυμνάσιο, και ένα παιδί θα προχωρήσει την φοίτησή του στην Γ Γυμνασίου.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος
Λουβερδής Αντώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου